Ambassade en Consulaten van België in Griekenland
Home België in Griekenland

België in Griekenland

Belgische instellingen, forums en verenigingen in Griekenland 
  

Belgian Business Club

In maart 2005 ging de Belgian Business Club in Athene van start met de bedoeling contacten te leggen tussen Belgische zakenlui en leiders van Belgische belangen in Griekenland.  De oprichting van deze Business Club beantwoordt aan het verlangen om praktische en concrete uitwisseling van informatie met onze zakengemeenschap in het werk te stellen. De Belgische export naar Griekenland vertegenwoordigt een jaarlijks bedrag van 1,5 miljard euro dat blijft stijgen, terwijl onze investeringen er worden geschat op 204 miljoen euro. 

Contactpersoon van de Belgian Business Club is Mevr. Geneviève Wlazel (tel.: 210/3610120-5, fax: 210/3610117, e-mail). 

 

Belgische School in Athene

Directeur: Dhr. Jan Driessen (UCL) 
Secretaris: Dhr. Panagiotis Iossif (ULg) 
Adres: Makri 11, GR-117 42  Athene  
Tel.: 210/3647102, 
Fax: 210/3647103 
E-mail : info@ebsa.info
www.ebsa.info

Belgische archeologen zijn reeds sinds het begin van de 20ste eeuw in Griekenland actief, meestal in samenwerking met de Franse archeologische school van Athene. In 1960 begon Herman Mussche met opgravingen op het Aghios Nikolaos schiereiland in Thorikos. In 1961 stelde Ioannis Papadimitriou, directeur van de Griekse Archeologische Dienst, een gezamenlijke opgraving voor vaten Thorikos door Belgische en Griekse archeologen.

In 1962 werd in België een ‘Nationaal Centrum voor Opgravingen in het Buitenland’ opgericht. Dit centrum zou de opgravingen in Griekenland overzien. De opgravingen in Thorikos gingen van start in 1963. Ze werden geleid door professor Mussche (1963-1997) en mevrouw Doris Vanhove (1998-2002).

In 1965 werd het ‘Nationaal Centrum voor Opgravingen in het Buitenland’ omgevormd tot het ‘Comité voor  Belgische Opgravingen in Griekenland’. In het begin van de jaren 70 werd in Thorikos, nabij de plats van de opgravingen, een huis gebouwd dat tot 2003 de uitvalbasis zou worden van de Belgische Archeologische Zending. Het huis ontwikkelde zich tot een onderzoekscentrum met alle nodige faciliteiten voor wetenschappers. In 1985 verleende de Griekse overheid aan de Belgische Zending het statuut van permanente archeologische school.

In 1999 werd in België een nieuwe vereniging zonder winstoogmerk opgericht, onder de naam ‘Belgische  School in Griekenland’, die op zijn beurt in 2003 werd omgevormd door de ‘Belgische School in Athene’. De School is een vereniging zonder winstoogmerk naar Grieks recht, met zetel in Athene. 

De Belgische School in Athene is actief op de sites van Titane in Korinthië (Peloponesos), Thorikos in Attica en Sissi (Crète). De School organiseerde tot op heden drie internationale colloquia: “Thorikos and the Laurium” (1973) en “Ancient mining industry and metallurgy” (1993 en1994). In 1986 werd in Brussel een tentoonstelling georganiseerd, “Thorikos. Life of a mining town in ancient Greece”. De tentoonstelling was tot 1989 in verschillende Belgische steden te zien.

Archeologie 

 

De Vlaamse Kring

De Vlaamse Kring in Griekenland werd opgericht in 1985 en functioneert sedert maart 1986 als vereniging zonder winstoogmerk. Het is een vereniging voor en door Vlamingen en Vlaamsminnenden, Nederlandstaligen en sympatisanten die permanent of tijdelijk in Griekenland verblijven.

Doelstellingen:

  • Het vormen van een vriendenkring en ontmoetingsplaats voor Vlamingen en hun gezin in Griekenland.
  • Het opvangen van nieuwkomers en het helpen bij de integratie in de plaatselijke Vlaamse en Griekse gemeenschappen.
  • Het organiseren van activiteiten die de vriendenkring bij elkaar brengt en mogelijkheid geeft tot uitwisseling in de eigen moedertaal. De activiteiten worden georganiseerd voor de verschillende leeftijdsgroepen (kinderen, volwassenen).
  • Tevens willen wij een aantal Vlaamse gebruiken in ere houden zoals: de folklore rond Sinterklaas, het paaseieren rapen, e.a. Wij proberen dan ook hier in Griekenland een beetje Vlaamse sfeer te scheppen naar aanleiding van specifieke feestelijkheden.
  • De vereniging kan een belangrijke rol spelen in het "thuisvoelen" hier ter plaatse, maar wij zijn er maar in de mate dat u dat zelf wil. Het doet de meesten van ons goed om een netwerk te vinden waarin de mogelijkheid voor geregeld sociaal contact in georganiseerde en ook ongeorganiseerde vorm mogelijk is. Onze activiteiten dienen daarom een belang dat breder is dan alleen "gezelligheid". De vereniging wil haar leden evenzeer bijstaan in alle mogelijke praktische aspecten van uw vestiging hier ter plaatse.

Wil u meer te weten komen? Surf dan naar www.vlaamse-kring.gr & https://www.facebook.com/groups/520796021429900 of stuur een e-mail naar: bestuur@vlaamse-kring.gr.

 

De Belgisch-Helleense Vriendenkring

De eerste Belgische Vriendenkring van Athene werd opgericht in 1975. In 1985 smolt ze samen met de vereniging der Griekse afgestudeerden van Belgische universiteiten en hogescholen en heet sindsdien de Belgisch-Helleense Vriendenkring.

De B.-H. Vriendenkring brengt in een ongedwongen en gezellige sfeer de in Griekenland wonende Belgen bijeen, evenals personen die beroepshalve of via hun verleden een band met België hebben. Als dusdanig telt ze onder haar leden talrijke Grieken die in België hun studententijd hebben doorgebracht.

De activiteiten van de B.-H. Vriendenkring zijn van ontspannende en sociale aard, o.a. het Sint-Niklaasfeest voor de kinderen op 6 december, het jaarbal eind januari, een paar uitstappen, een bezoek aan een tentoonstelling of gewoonweg een diner in een taverne.

De B.-H. Vriendenkring wil tevens een brug vormen tussen haar leden en de Ambassade. De vele inlichtingen en contacten die haar via de Ambassade worden doorgespeeld, worden onder haar leden verspreid zoals bezoeken van Belgische kunstenaars, cursusmogelijkheden, interviewaanvragen voor de media of andere dienstverzoeken.

Het doel van deze activiteiten bestaat in het versterken van de banden tussen haar leden maar ook het onderhouden van culturele en sociale contacten met België.  Verschillende activiteiten o.a. het jaarbal en Sint-Niklaas worden in samenwerking met de Vlaamse Kring georganiseerd.

Voor inschrijvingen of verdere inlichtingen, gelieve u te wenden tot de Voorzitter, Dhr. Michel De Landtsheer, gsm: 6936 713502, e-mail: dlparchitects@otenet.gr of de Algemene Secretaris: Mevr. Yvette Stathopoulou-Schroeders, tel.: 210 6005416 of 210 6396938, e-mail: yvette_athenes@yahoo.fr. Het jaarlijkse lidgeld bedraagt 20 euro per gezin en kan gestort worden op de Eurobankrekening 0026.0234.43.0100298106, met vermelding van naam en voornaam.

 

De Taalbrug

Vereniging voor Nederlandse Taal en Cultuur in Athene

Er zijn 15 scholen in Griekenland die Nederlandse taal- en cultuurlessen verzorgen voor kinderen van deels of volledig Nederlandse of Nederlandstalige afkomst. De lessen (drie uur per week) vinden plaats náást het reguliere dagonderwijs, en worden, afhankelijk van de school, in de namiddag of op zaterdag aangeboden. Daarnaast organiseren de scholen doorgaans ook een aantal typisch Nederlandse feesten en culturele evenementen.

www.taalbrug.gr

 

Vlamingen in de wereld

Vlamingen in de Wereld wil de brug zijn tussen de uitgeweken Vlamingen en hun naasten, zowel onderling als met de Vlaamse gemeenschap van ‘personen, bedrijven en de overheid’ in België. Zo bevordert de stichting de samenhorigheid van de Vlamingen wereldwijd, hun internationaal denken en doen, en de internationale uitstraling van Vlaanderen

VIW GriekenlandTheo Dirix

 

U.F.B.E. - Union francophone des Belges à l’étranger asbl 

De "Union francophone des Belges à l´étranger" werd in 1967 opgericht en ondersteunt onze landgenoten overal ter wereld. 
Onze vereniging helpt haar leden, wanneer ze problemen hebben of wanneer ze informatie nodig hebben, bijvoorbeeld op financieel gebied of voor de opleiding van hun kinderen. Wij geven een tijdschrift uit, het "Journal des Belges à l´Etranger", dat de leden van de vereniging over de verschillende ontwikkelingen in België en over de in het buitenland levende Belgen informeert. 
Website: www.ufbe.be

UFBE Griekenland : Mevr. Yvette Schroeders - Stathopoulos