Ambassade en Consulaten van België in Griekenland
Home Nieuws Afscheid Ambassadeur Luc Liebaut

Afscheid Ambassadeur Luc Liebaut

Datum: 
10 september 2019

 

ΑΝΤΙΟ

Op 11 september e.k. verlaten mijn echtgenote Karine en ik Griekenland na een vierjarig verblijf in Athene.

Het waren 4 boeiende jaren voor een Belgische Ambassadeur in Griekenland en Cyprus.  Beide landen hebben het hoofd moeten bieden aan ernstige uitdagingen die de welvaart van de bevolking aangetast hebben, de cohesie van de maatschappij op de proef gesteld hebben en het economisch weefsel verzwakt hebben.  De manier waarop de veel beproefde Griekse en Cypriotische bevolking met de crisissen is omgegaan verdient ons blijvend respect en bewondering.

Er zijn geen economische toverformules.  De economische  groei is sinds 2017 teruggekeerd en de werkloosheid is fors afgenomen maar toch  zal het nog jaren duren vooraleer Griekenland – en in mindere mate Cyprus – opnieuw het niveau van voor de crisis zullen bereiken.  Maar het gaat de goede richting uit en de catastrofale scenario’s behoren tot het verleden.

Tijdens mijn verblijf in Athene heb ik mij samen met mijn medewerkers ingespannen om de dienstverlening aan onze burgers zo snel en zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Velen van jullie wonen buiten Athene en de verplaatsing naar de Griekse hoofdstad is tijdrovend en kostelijk.  Daartegenover staat dat de nieuwe paspoorten – en binnenkort ook de nieuwe generatie identiteitskaarten – om veiligheidsredenen biometrische gegevens dienen te bezitten.

In samenwerking met Brussel werd dan ook besloten periodieke missies te organiseren naar de belangrijkste Griekse regionale centra  en naar Cyprus om de landgenoten, die in de regio’s in kwestie verblijven, toe te laten ter plaatse hun biometrische gegevens te laten opnemen.  Een verplaatsing naar Athene wordt aldus overbodig en de rest van de procedure kan elektronisch of met de post afgewikkeld worden.  Deze missies worden gecombineerd met informatieve sessies over de bevoegdheden van de ambassade ; m.a.w. welke diensten kan een Ambassade verlenen en welke diensten kan zij niet verlenen.

Ik ben ervan overtuigd dat mijn opvolgster, Ambassadeur Françoise Gustin, de eerste vrouwelijke Ambassadeur van België in Athene, op haar beurt een zeer hoge prioriteit zal verlenen aan de verdere uitbouw en optimalisering van de dienstverlening aan de Belgen.

Mij rest er enkel U, van ganser harte, nog vele jaren van geluk en voorspoed in Griekenland en Cyprus toe te wensen.

Met vriendelijke groeten,

Luc Liebaut