Ambassade en Consulaten van België in Griekenland

België in Griekenland en Cyprus

België in Griekenland en Cyprus

Reisbeperkingen door de Covid-19-pandemie

Bent u momenteel als Belg gestrand in het buitenland? We doen er alles aan om samen met u naar een oplossing te zoeken. Bekijk hier wat u zelf kunt doen: https://diplomatiebe.tappable.dev/coronavirus-nl.

 
Voor verdere vragen kunt u ons contacteren via e-mail op
Athens@diplobel.fed.be of telefonisch op +30 210 361 78 87. Hou ook onze Facebookpagina in de gaten en volg het reisadvies voor Griekenland en Cyprus.

Ons team doet er alles aan om u te helpen. Door te registreren op Travellers Online blijft u op de hoogte van mogelijke opties om naar België terug te keren, inclusief commerciële vluchten.

Als u toch wat langer dan verhoopt in het buitenland moet blijven, weet ook dat er in vele landen Belgische expats zijn die nuttige tips of tijdelijke oplossingen op de groep #BelgenVoorElkaar delen.

COVID-19: VERLENGING VAN DE LOCKDOWN IN GRIEKENLAND

De tweede lockdown, die inging op zaterdag  7 november en aanvankelijk van kracht was tot 30 november, werd verlengd tot 7 januari 2021. Deze lockdown  is vergelijkbaar met de vorige die in de lente plaatsvond tussen 23 maart en 4 mei. Op 16 november werden alle overige schoolinstellingen (crèches, basisscholen) gesloten. Zij zullen voortaan afstandsonderwijs toepassen.

Een extra informatienummer werd ingesteld nl. 1520 (ook voor aanklachten wegens inbreuk op de lockdown)

Concreet heeft de regering de volgende beperkingen aangenomen:

1. Verplaatsingen

a. Beperking van de lokale verplaatsingen

De lockdown die sinds 7 november werd ingevoerd, is vergelijkbaar met de vorige, in die zin dat de laatste tot doel heeft niet-essentiële verplaatsingen te verbieden, op straffe van een boete van 300 euro. Bovendien mag elk voertuig voor privé- of openbaar gebruik met slechts twee personen aan boord rijden: de bestuurder plus maximaal één persoon (kinderen niet meegerekend).

Een avondklok tussen 21u00 en 5u00/vanaf 13 december tussen 22u00 en 05u00 werd ook opgelegd. 

De volgende verplaatsingen zijn toegestaan ​​mits een speciale toelating die per sms moet worden aangevraagd:

1 Bezoek bij apotheek of dokter, de laatste alleen op afspraak;
2 Winkelen in een supermarkt of kruidenierswinkel, wanneer levering aan huis geen optie is;
3 Bankbezoek als een online verrichting onmogelijk is;
4 Hulp bieden aan een persoon in nood of kinderen begeleiden van / naar school;
5 Een begrafenis bijwonen of ouderlijk bezoekrecht uitoefenen;
6 Fysisch trainen of een huisdier  uitlaten – maximaal twee personen, zolang u een afstand van 1,5 meter aanhoudt.

Daarom moet elke persoon die zich verplaatst, in het bezit zijn van een identiteitsbewijs of paspoort, evenals bewijsdocumenten die de reden van zijn reis bevestigen en opgesteld zijn volgens één van de  volgende formulieren :

. Formulier A: voor verplaatsingen van en naar het werk, een attest van de werkgever dat één keer wordt ingevuld met het exacte uurrooster en geldig is voor alle dagelijkse verplaatsingen van en naar het werk
. Formulier B: voor alle andere verplaatsingen moeten betrokkenen telkens een speciaal formulier invullen dat kan worden verkregen:
. ofwel via de website: forma.gov.gr
. of door een (gratis) sms te sturen naar het nummer: 13033 (het werkt uitsluitend vanuit Griekse telefoon nummers)

In het kader van het sms-systeem moeten gebruikers van mobiele telefoons naar het gratis nummer 13033 sms'en met het nummer dat overeenkomt met een van de zes goedgekeurde redenen om van huis te gaan, gevolgd door hun naam en adres.

b.Verplaatsingsverbod buiten de woonprovincie

Om een ​​overstroom van mensen te vermijden die hun toevlucht zoeken in hun buitenverblijf, is elke verplaatsing buiten de regio van het hoofdverblijf verboden. Er zijn vier uitzonderingen op deze regel:

. Terugkeer naar de hoofdverblijfplaats (de civiele bescherming heeft duidelijk gemaakt dat zij één enkele reis van de ene regionale eenheid naar de andere toestaat om terug te keren naar de vaste verblijfplaats, en op voorwaarde dat dit kan bewezen worden op vertoon van een verklaring van woonplaats / verklaring van inkomen).
. Hereniging van gezinsleden
. om professionele redenen
. om gezondheidsredenen

De civiele bescherming verduidelijkte ook dat reizen buiten de provincie van verblijf toegestaan ​​zal zijn voor buitenlanders of Grieken die in het buitenland wonen en het land per vliegtuig willen verlaten, op vertoon van het vliegticket.

2. Sluiting van quasi alle winkels

De bedrijven die gemachtigd zijn om actief te zijn, zullen op de gebruikelijke tijden open blijven zijn: voedingswinkels (supermarkten, bakkerijen, viswinkels, enz.), kiosken, wasserettes, apotheken, benzinestations, kiosken, diensten menselijke zorg en veterinaire diensten, hotels (zelfs als ze het recht hebben om hun activiteiten te staken), dierenwinkels, opticiens en gehoorapparaatwinkels (maar alleen op afspraak), telefoonwinkels (voor reparatie, aankoop of verlenging van abonnement, betaling van facturen, enz.) en elektronische apparatuur met een thuisbezorgservice.

Vanaf 13 december mogen de handelszaken die niet in de onderstaande lijst zijn opgenomen, opnieuw openen volgens de ‘click & collect’ methode, d.w.z. toestaan dat online bestellingen aan de ingang van de winkel worden opgehaald. Toegang tot de winkel is echter niet toegestaan.

Op 14 december kunnen kapsalons en boekhandels weer open gaan (mits opvolging van de gezondheidsmaatregelen).

Bovendien mogen elektronische handelsdiensten (e-commerce) of levering aan huis (e-shop, enz.) hun activiteiten voortzetten. Het is ook toegestaan ​​om te kopen om mee te nemen ("take away"), mits deze aankoop niet de enige reden van verplaatsing is. Openluchtmarkten blijven toegestaan, maar met de toepassing van aanvullende maatregelen, dat wil zeggen met een maximale opkomst beperkt tot 50%, de exploitatie van meerdere markten tegelijkertijd om de drukte te vermijden, en een afstand 5 meter tussen de kramen.

Onder voorbehoud van een verslechtering van de sanitaire toestand in de komende weken, kondigde de regering de heropening aan vanaf 7 januari van de volgende instellingen: onderwijsinstellingen, restaurants, bars / cafés, skistations, sportclubs en rechtbanken.

Verplicht masker dragen

Het dragen van een masker is verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar, zowel buiten als in binnenruimtes waar meerdere mensen samenkomen.

Toegang tot het Griekse grondgebied

Vanaf 7 november zal iedereen die het land per vliegtuig wil binnenkomen een negatieve PCR-test moeten voorleggen die minder dan 72 uur voor aankomst op het  Griekse grondgebied werd uitgevoerd (ongeacht de plaats van herkomst).

Tevens zullen reizigers die langs het land willen binnenkomen een negatieve PCR-test moeten voorleggen die minder dan 72 uur oud is. Een PLF-formulier moet worden ingevuld door alle reizigers die het grondgebied binnenkomen, maar ook het land verlaten, tenminste 24 uur voor de reis via website http://travel.gov.gr.

Tussen 18 december 2020 en 7 januari 2021 blijven de voorwaarden onveranderd, maar alle reizigers die het Griekse grondgebied binnenkomen, zullen ook systematisch worden onderworpen aan een sneltest en aan een 3-daagse quarantaine.

 

CYPRUS - NIEUWE BEPERKENDE MAATREGELEN

Aangezien het tempo van het aantal COVID-19 besmettingen blijft stijgen, hebben de Cypriotische autoriteiten een nieuw pakket maatregelen opgelegd in aanvulling op het vorige pakket dat op 27 november werd aangenomen. Deze maatregelen treden vandaag (11 december) in werking en zullen naar verwachting van kracht zijn tot 31 december.

 De belangrijkste nieuwe maatregelen zijn:

 a.Verplaatsingen en bijeenkomsten

 - Avondklok: invoering van een strikte avondklok van 21u00 tot 05u00. Verplaatsingen zijn enkel toegestaan voor beroeps- (mits voorlegging van een attest) of medische (consultatie, ziekenhuisopname, therapie of apotheker) redenen en de jacht (zoals bepaald door de wet).

- Bijeenkomsten:

  • Beperking tot 2 personen voor bijeenkomsten op openbare plaatsen (excl. minderjarigen).
  • Beperking tot max. 10 personen voor huisbijeenkomsten (inclusief bruilofts- en doopbanketten), evenals religieuze gezinsceremonies (huwelijk of doop).
  • Religieuze diensten worden gehouden in afwezigheid van de gelovigen
  • Verbod op alle collectieve massabijeenkomsten op openbare plaatsen, betogingen inbegrepen.

- Persoonlijke bezoeken: verbod op bezoeken aan ziekenhuizen, hospitalen, medische instellingen, rust- en verzorgingstehuizen.

 b. Opening/sluiting van openbare en privé instellingen

 - Onderwijs: vanaf 14 december passen middelbare scholen en instellingen van het hoger onderwijs afstandsonderwijs toe, terwijl kleuterscholen, lager- en middelbare scholen normaal blijven functioneren.

- Restauratie: De activiteiten van horecagelegenheden beperken zich tot afhaalbestellingen en thuisbezorging. Vanaf de opening tot 9.00 uur worden alleen 65-plussers (invaliden) bediend. Vanaf 21.00 uur zijn alleen leveringen toegestaan ​​(met uitzondering van hotels).

- Ontspanning : opschorting van activiteiten in bioscopen, theaters (binnen en open lucht), winkelcentra en casino's. Nachtclubs, muziekzalen en pretparken blijven gesloten.

- Sport: sluiting van sporthallen, zwembaden (met uitzondering van therapeutisch gebruik), parken en speelterreinen.

- Markten: capaciteitsbeperking tot 50% voor markten in open lucht (mits naleving van de sanitaire maatregelen).

- Havens: opschorting van de toegang tot Cypriotische havens voor cruiseschepen. Alleen commerciële activiteiten zijn toegestaan ​​voor de havens van Lemesos en Larnaca.

- Evenementen: opschorting van conferenties, beurzen en tentoonstellingen.

- Migratie: quarantaine in de opvangcentra voor asielzoekers

 Anderzijds blijven rechtbanken wel actief.

 

Maatregelen op middellange termijn

Het tweede maatregelenpakket op middellange termijn, dat van toepassing zal zijn tussen 5 en 15 januari, voorziet in de volgende bepalingen:

1. Cultuur: De voorschriften met betrekking tot de exploitatie van bioscopen, theaters en binnen- en buitentheaters op 50% van hun capaciteit blijven van kracht.

2. Conferenties: Beperking van het bijwonen van conferenties, vergaderingen en / of evenementen tot een maximum van 250 personen in overdekte conferentiezalen, mits naleving van het protocol van sociale afstand. Pauzes of koffie / snack / cocktailpauzes tijdens het evenement zijn niet toegestaan.

3. Kwetsbare personen: winkels die dranken en voedingsproducten verkopen (supermarkten, minimarkten, slagers, enz.) en apothekers zijn alleen toegankelijk voor kwetsbare 65-plussers vanaf de openingstijd tot  09u00 en van 13u00 tot 14u00.

4. Maskers: het dragen van maskers door de bevolking van 12 jaar en ouder wordt verplicht in binnen- en buitenruimtes.

5. Bruiloften en doopfeesten: van 13 november 2020 tot 15 januari 2021 zijn cocktails en welkomstceremonies niet toegestaan. Fysieke aanwezigheid is alleen toegestaan ​​voor lunch of diner, met een maximum aantal deelnemers vastgesteld op 150 personen (maximum 6 personen per tafel).

Opgemerkt moet worden dat de autoriteiten ook nog strengere maatregelen hebben genomen (sluiting van sporthallen en kinderspeelplaatsen, verbod op collectieve sportactiviteiten onder de 18 jaar) in de zwaarst getroffen districten Lemesos en Paphos, van toepassing van 5 tot 16 november.

Aanbevelingen met betrekking tot de werkvloer

De autoriteiten hebben ook een aantal aanbevelingen gedaan om het aantal werknemers op hun werkplek te verminderen en zo hun blootstelling aan het virus te beperken:

1. Telewerken: promoot thuiswerken waar mogelijk met voorrang aan de personen die tot de kwetsbare groepen van de bevolking behoren.

2. Beperking van interacties: scheiding van de collega's, om contacten te vermijden, met verschillende werktijden (rotatie) en / of fysieke scheiding. Het is daarom raadzaam om gemeenschappelijke pauzeruimtes te vermijden, virtuele vergaderingen en teleconferenties te begunstigen en het aantal bezoekers van buitenuit zoveel mogelijk te beperken.

Voorwaarden voor toegang tot het Cypriotische grondgebied

De toegangsvoorwaarden tot het Cypriotische grondgebied (Republiek Cyprus) zijn niet gewijzigd. Toegang is afhankelijk van de classificatie die is toegewezen aan de oorspronkelijke aankomstbestemming. De verschillende landen zijn op basis van epidemiologische criteria (A, B en C) ingedeeld in drie categorieën. België werd gedegradeerd naar categorie C.

Terwijl voor passagiers van lijst A het invullen van een PLF-formulier de enige formaliteit is, kunnen passagiers uit landen op lijst B enkel het Cypriotische grondgebied binnenkomen als ze ook een negatieve PCR-test kunnen voorleggen die minder dan 72 uur voor het instappen werd uitgevoerd(sinds 20 juni). Voor reizigers uit landen die voorkomen op lijst C (inclusief België), zijn alleen essentiële reizen toegestaan.

Nieuws

30 dec

Morgen, 31 december, loopt het zesde mandaat van België in de VN-Veiligheidsraad (VNVR) ten einde. Twee en een half jaar eerder had ons land de steun gekregen van niet minder dan 181 landen om twee jaar lang aan te schuiven aan de hoefijzertafel van het belangrijkste orgaan voor internationale vrede en veiligheid. België is tijdens die twee jaar actief geweest in alle dossiers op de agenda van dit orgaan.

23 dec

België steunt de activiteiten van het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC) in Syrië met een bijdrage van 2 miljoen euro in het kader van de oproep van de organisatie voor 2020 aan het land. Het optreden van het ICRC is van essentieel belang en door zijn neutrale en onafhankelijke humanitaire aanpak, in overeenstemming met het mandaat dat staten aan het ICRC hebben gegeven, is het ICRC een hoofdrolspeler in de bescherming en bijstand van de door het conflict in Syrië getroffen bevolkingsgroepen.

22 dec

Geen enkel land ter wereld zal veilig zijn voor COVID-19, zo lang niet alle landen veilig zijn. Daarom maakt Belgisch minister van Ontwikkelingssamenwerking, Meryame Kitir, 4 miljoen euro vrij voor het COVAX-initiatief. COVAX is een wereldwijde samenwerking, met overheden én farmaceutische bedrijven, om ervoor te zorgen dat COVID-19-vaccins wereldwijd beschikbaar en toegankelijk zijn voor alle landen. 

18 dec

Op donderdag 17 december en vrijdag 18 december heeft Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès een onderhoud gehad met achtereenvolgens de minister van Buitenlandse Zaken van Armenië, Z.E. Dhr Ara Aivazian, en zijn ambtsgenoot uit Azerbeidzjan, Z.E. Dhr Jeyhun Bayramov.

17 dec

Sinds 2016 steunt België de stabilisatie- en wederopbouwinspanningen in Irak. Dit past binnen de holistische aanpak van ons land in de strijd tegen het terrorisme.