Ambassade en Consulaten van België in Griekenland

België in Griekenland en Cyprus

België in Griekenland en Cyprus

Reisbeperkingen door de Covid-19-pandemie

Bent u momenteel als Belg gestrand in het buitenland? We doen er alles aan om samen met u naar een oplossing te zoeken. Bekijk hier wat u zelf kunt doen: https://diplomatiebe.tappable.dev/coronavirus-nl.

 
Voor verdere vragen kunt u ons contacteren via e-mail op
Athens@diplobel.fed.be of telefonisch op +30 210 361 78 87. Hou ook onze Facebookpagina in de gaten en volg het reisadvies voor Griekenland en Cyprus.

Ons team doet er alles aan om u te helpen. Door te registreren op Travellers Online blijft u op de hoogte van mogelijke opties om naar België terug te keren, inclusief commerciële vluchten.

Als u toch wat langer dan verhoopt in het buitenland moet blijven, weet ook dat er in vele landen Belgische expats zijn die nuttige tips of tijdelijke oplossingen op de groep #BelgenVoorElkaar delen.

 

COVID-19: LOCK DOWN IN CYPRUS

De Cypriotische regering heeft besloten om de 'lock down', die op 24 maart opgelegd werd en op 31 maart versterkt werd geleidelijk te versoepelen. Vanaf 21 mei begint de tweede fase van de opheffing van de beperkingsmaatregelen. De nieuwe maatregelen werden in dit document opgesomd.

De Cypriotische regering kondigde op 22 mei de regelingen aan voor de geleidelijke hervatting van de luchtverbindingen en de voorwaarden voor het verwelkomen van toeristen op het eiland.

Sinds 9 juni moeten alle personen die naar Cyprus willen reizen zich registreren en een online formulier invullen op de site: https://cyprusflightpass.gov.cy/.

Sinds diezelfde datum werd er  een geleidelijke hervatting van de commerciële vluchten vastgesteld. Deze gebeurt in verschillende fases, per landengroepen (A en B) volgens besmettingsgraad. België werd opgenomen in lijst B, waardoor passagiers die vanuit Belgische luchthavens reizen sinds 20 juni toegang hebben tot het Cypriotische grondgebied, op voorwaarde dat ze minder dan 72 uur voor het instappen een PCR-test hebben ondergaan. De toegangsvoorwaarden zijn uiteengezet in dit document.

In noodgevallen kunnen Belgen in Cyprus contact opnemen met de Ambassade of met de lokale autoriteiten voor bijstand.

 

COVID-19: LOCK DOWN IN GRIEKENLAND

Toegang tot het Griekse grondgebied

Vanaf 1 juli worden de worden passagiers afkomstig uit de luchthavens die vermeld zijn op de A lijst van EASA  (waaronder Belgische luchthavens) enkel op willekeurige basis onderworpen aan een test. Ze mogen hun eindbestemming echter vervoegen in afwachting van het resultaat (24 uur). In geval van een positieve test worden zij gecontacteerd en aan een 14-daagse quarantaine onderworpen, op kosten van de Griekse Staat.

Internationale vluchten worden toegelaten ​​op alle luchthavens van Griekenland. Bezoekers moeten 48 uur voor hun aankomst in het land een online formulier invullen op de website http://travel.gov.gr

Geleidelijke opheffing van de beperkingsmaatregelen

Op 28 april heeft de Griekse regering haar plan voor het geleidelijk afbouwen van de beperkingsmaatregelen aangekondigd. Dit zal in meerdere stappen gebeuren: 4 mei, 11 mei, 18 mei, 25 mei, 1 juni en vanaf juli. Op basis van een regelmatige evaluatie van de evolutie van de pandemie in het land, zullen de maatregelen die van kracht zijn stapsgewijs worden aangepast. Elke maatregel kan worden herzien of afgeschaft indien de situatie achteruitgaat. De hygiënemaatregelen en de sociale afstand moeten ten allen tijde gerespecteerd worden.

De eerste fase van deze geleidelijke afbouw start op maandag 4 mei 2020. Deze tabel geeft een overzicht van de maatregelen van de drie eerste fases.

Vanaf die datum traden volgende maatregelen in werking:

Verplicht dragen van een mondmasker

Vanaf 4 mei zal het dragen van een mondmasker verplicht zijn voor de burgers (ofwel een stoffen of ander masker) in het openbaar vervoer, taxi's, liften, ziekenhuizen, dokterspraktijken en laboratoria voor medische analyses.

Het wordt sterk aangeraden maar is niet verplicht om een mondmasker te dragen in gesloten ruimtes (winkels, administratieve diensten,...) zowel voor de klanten als voor de werknemers. Dit eveneens voor overbevolkte publieke ruimtes waar de sociale veiligheidsafstand moeilijk te respecteren is.

Het dragen van een mondmasker is verplicht voor senioren (sterke aanbeveling om thuis te blijven).

Verplaatsing van personen - Openbaar vervoer

Om zich te verplaatsen wordt het aangeraden, indien mogelijk, de voorkeur te geven aan een privé vervoermiddel (3 personen mogen in hetzelfde voertuig reizen).

De regelmaat waarmee het openbaar vervoer rijdt zal verhoogd worden tijdens de piekuren en de voertuigen zullen systematisch gedesinfecteerd worden. Het dragen van een masker (stoffen of ander) is verplicht voor de werknemers en alle gebruikers van het openbaar vervoer.

Voor de taxi’s zal slechts één passagier toegelaten worden met uitzondering van een begeleider/ouder voor de kinderen of een begeleider voor kwetsbare personen. Het dragen van een mondmasker is verplicht.

Verplaatsing van personen

Opheffing van alle verkeersbeperkingen over het hele vasteland en naar de eilanden.

Horeca

Opening van restaurants en cafetaria's.

Vrije tijd, lichaamsbeweging

Opening van jachtactiviteiten.

 

INFORMATIE BETREFFENDE HET CORONAVIRUS

Wereldwijd treffen landen maatregelen om het coronavirus in te dammen en de pandemie een halt toe te roepen. Zoveel landen nemen quarantainemaatregelen of sluiten hun grenzen dat geen normale doorgang over grenzen kan gegarandeerd worden. Het risico voor Belgische burgers om geblokkeerd te raken is zo hoog dat alle reizen naar het buitenland worden afgeraden.

Wie zich momenteel op reis bevindt in Griekenland wordt verzocht zich te wenden tot zijn touroperator of luchtvaartmaatschappij om zo snel mogelijk naar België terug te keren, en zich in te schrijven op de website www.travellersonline.diplomatie.be  In geval van nood, kunnen de betrokkenen zich aanmelden bij de Ambassade of zich richten tot de lokale autoriteiten voor assistentie. 

Gezien de preventieve maatregelen van de Belgische en Griekse regeringen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zal de Ambassade van België in Athene enkel in dringende gevallen persoonlijk ontvangen, en dit uitsluitend op afspraak tussen 10.00 uur en 12.00 uur tot nader bericht.

We blijven telefonisch bereikbaar: (+30) 210 36 17 886 evenals per e-mail: athens@diplobel.fed.be

 

Welkom op onze website!

U bent een Belg die onlangs naar Griekenland of Cyprus is verhuisd en u wenst zich in te schrijven op de Ambassade in Athene ? U reist als toerist door Griekenland of Cyprus en u bent uw identiteitskaart verloren? U dient een visum aan te vragen om naar België te reizen? Dan bent u hier op het goede adres. 

Deze website zal u ook op de hoogte houden van consulaire aangelegenheden die specifiek voor Belgen in het rechtsgebied van Athene gelden, de actualiteit van het buitenlandse beleid van België en andere nuttige info of evenementen.

Biometrisch paspoort: de « Mobile Kit »  

Op deze pagina worden regelmatig de data van de bezoeken met de "Mobile Kit" voor de paspoortaanvragen gepubliceerd.

Informatie over GDPR

Mijn DOSSIER is een toepassing van FOD Binnenlandse zaken waarmee u uw persoonlijke dossier in het Rijksregister kan raadplegen, zie http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/mijn-dossier/.

Opgelet: deze dienst is enkel beschikbaar indien u in het bezit bent van een geactiveerde elektronische identiteitskaart - voor meer informatie, zie https://eid.belgium.be/nl/wat-de-eid.

Nieuws

28 okt

België is tevreden met de publicatie van een Europese databank voor de uitvoer van militair materieel door de lidstaten van de EU. Deze publieke databank is een verdere stap richting meer transparantie op het gebied van uitvoer van en handel in militair materieel. Transparantie in de wapenexport is belangrijk omdat het leidt tot een grotere verantwoordingsplicht van lidstaten om toe te zien op hun exportcontroleverplichtingen. Deze transparantie draagt bij tot de bestrijding van het doorsluizen van wapens naar criminelen, terroristen of andere illegale bestemmingen.

20 okt

Vandaag neemt minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir deel aan een ministeriële rondetafelconferentie die financiële middelen en politiek engagement moet genereren om een antwoord te bieden op de enorme noden in de centrale Sahel-regio, meer bepaald in Mali, Burkina Faso en Niger.

18 okt

De tiende Conferentie van Partijen (COP10) bij het VN-Verdrag inzake transnationale georganiseerde misdaad (UNTOC) heeft een Belgische resolutie aangenomen die gericht is op de strijd tegen het vervaardigen en verhandelen van vervalste medische producten. Het verhandelen van vervalste medicijnen en medische producten is een zeer lucratieve handel. Dit nam alleen maar toe door de COVID-19-pandemie, aangezien de vraag naar dergelijke producten exponentieel is toegenomen. Wereldwijd zijn de meest kwetsbaren de eersten die hieronder lijden.

16 okt

Voormalig minister Inge Vervotte is door de secretaris-generaal van de VN Antonio Guterres aangeduid als lid van de Vijfkoppige bestuursraad van het UN Voluntary Trust Fund for Victims of Trafficking in Persons (UNVTF).

13 okt

Vandaag vieren we de 10e verjaardag van het UN Voluntary Trust Fund voor slachtoffers van mensenhandel, vooral vrouwen en kinderen. Het Trustfonds ondersteunt jaarlijks meer dan 3.500 slachtoffers van mensenhandel via zijn ngo-partners. België is met een bijdrage van 2 miljoen euro de grootste donor van het trustfonds en organiseerde vandaag samen met andere partners een paneldiscussie in de marge van de jaarlijkse UNTOC-conferentie (de VN Conventie tegen transnationale georganiseerde misdaad).