Ambassade en Consulaten van België in Griekenland

België in Griekenland en Cyprus

België in Griekenland en Cyprus

COVID-19: LOCK DOWN IN CYPRUS

Sinds 31 maart heeft de Cypriotische regering de 'lock down' versterkt , die op 24 maart opgelegd werd om niet-essentiele verplaatsingen te verbieden, gezien de verdere verspreiding van COVID-19. Deze maatregel voorziet een paar uitzonderingen, opgesomd in dit document (in het Engels, vanaf blz.2).  De nieuwe maatregelen werden in dit document opgesomd. 

Iedere persoon die zich verplaatst, moet in het bezit zijn van een identiteitsbewijs of paspoort, evenals een document dat de reden van de verplaatsing rechtvaardigt. De toepassingsbepalingen van deze beslissing werden in een verordening van de Ministerie van Volksgezondheid gedefinieerd.

Op 2 maart kondigde de Cypriotische regering de verlenging tot 18 april van de onderbreking van alle luchtverbindingen met Cyprus.

In noodgevallen kunnen Belgen in Cyprus contact opnemen met de Ambassade of met de lokale autoriteiten voor bijstand.

 

COVID-19: LOCK DOWN IN GRIEKENLAND

Sinds 23 maart heeft de regering een ‘lock down’ ingevoerd om alle niet-essentiële verplaatsingen te verbieden wegens het verspreiden van COVID-19. De 'lock down' werd verlengd tot 27 april. Deze maatregel voorziet in een paar uitzonderingen.

Iedere persoon die zich verplaatst, moet in het bezit zijn van een identiteitsbewijs of paspoort, evenals een document dat de reden van de verplaatsing rechtvaardigt en opgesteld werd met behulp van twee soorten formulieren (formulier A voor de werkverplaatsingen en formulier B voor alle andere verplaatsingen). Gelieve hieronder de richtlijnen voor de burgers te willen treffen (vrije vertaling):

Richtlijnen voor de burgers

Verplaatsingen van de burgers om in hun behoeften te voorzien en die niet op een andere manier kunnen geregeld worden, zijn enkel toegelaten voor:

 1. Verplaatsing van en naar het werk tijdens de werkuren
 2. Verplaatsing naar de apotheek of doktersbezoek, voor zover dit wordt aanbevolen na communicatie hierover.
 3. Verplaatsing naar winkels die producten voor basisbehoeften verkopen (supermarkt, minimarkt) en waar levering aan huis niet mogelijk is.
 4. Verplaatsing naar de bank, voor zover een elektronische transactie niet mogelijk is.
 5. Verplaatsing om hulp te bieden aan hulpbehoevende personen.
 6. Verplaatsing naar een ceremonie (bvb. begrafenis, huwelijk, doop), onder de voorwaarden die de wet voorziet of de verplaatsing van gescheiden ouders of ouders die op afstand wonen en die nodig zijn om de communicatie tussen ouders en kinderen te verzekeren, in overeenstemming met de geldende regels.
 7. Buitensport of verplaatsingen met een huisdier met één of twee personen, waarbij in het laatste geval de verplichte 1,5m afstand moet worden gerespecteerd.

Wat betreft de verplaatsing van en naar het werk tijdens de werkuren, is er een vast attest voor verplaatsing (type A) en dit wordt verstrekt op eigen verantwoordelijkheid van de persoon die ondertekent, van de werkgever of, in het geval van een rechtspersoon door zijn wettelijke vertegenwoordiger of, in het geval van een freelance professional of zelfstandige, door hemzelf.

Voor alle andere verplaatsingen, wordt het attest voor individuele verplaatsing gebruikt (type B), en wordt dit ondertekend door de betrokken persoon op zijn/haar eigen verantwoordelijkheid. Het attest moet de naam, geboortedatum, thuisadres en vertrektijd van de burger bevatten, evenals de specifieke reden voor de verplaatsing.

Voor elke verplaatsing moeten de burgers hun identiteitsbewijs of paspoort samen met een ingevuld attest van verplaatsing (gedrukt of handgeschreven) of een bevestigings-sms bij zich hebben om te kunnen voorleggen in geval van controle.

Hoe wordt het attest voor verplaatsing uitgegeven?

Vast attest voor verplaatsing (Type A)

Voor het vaste verplaatsingsattest (Type A) voor en naar het werk is een onderstaand attest vereist.  Dit moet ingevuld worden met datum, uur en handtekening.

 • Attest verplaatsing werknemer in het Grieks (PDF)
 • Attest verplaatsing werknemer in het Grieks  (DOCX)
 • Attest verplaatsing werknemer met vertaling (DOCX)

Individuele verplaatsingen (Type B)

Voor individuele verplaatsingen (Type B), zijn er 3 opties: SMS, geprint en ingevuld attest van verplaatsing, of een handgeschreven verplaatsingsattest.

1. Verzending SMS

U kunt een gratis SMS-bericht sturen van uw mobiele telefoon naar het nummer 13033.

Het bericht moet er al volgt uitzien: 

X spatie voornaam en familienaam en adres waar u woont. Hierbij schrijft u in plaats van X de reden van uw verplaatsing geschreven met het nummer (1-6)dat overeenkomt met de onderstaande verantwoordingen:

 1. Verplaatsing naar de apotheek of doktersbezoek, voor zover dit wordt aanbevolen na communicatie hierover.
 2. Verplaatsing naar winkels die producten voor basisbehoeften verkopen (supermarkt, minimarkt), waar levering aan huis niet mogelijk is.
 3. Verplaatsing naar de bank, voor zover een elektronische transactie niet mogelijk is.
 4. Verplaatsing om hulp te bieden aan hulpbehoevende personen.
 5. Verplaatsing naar een ceremonie (bvb. begrafenis, huwelijk, doop), onder de voorwaarden die de wet voorziet of de verplaatsing van gescheiden ouders of ouders die op afstand wonen en die nodig zijn om de communicatie tussen ouders en kinderen te verzekeren, in overeenstemming met de geldende regels.
 6. Buitensport of verplaatsingen met een huisdier met één of twee personen, waarbij in het laatste geval de verplichte 1,5m afstand wordt gerespecteerd.

U zult volgend antwoord ontvangen:

Verplaatsing spatie X spatie voornaam en familienaam, adres van woonst.

2. Invullen van het formulier

Als alternatief kunt u één van de onderstaande formulieren downloaden, invullen en met u meenemen, afhankelijk van de situatie:

 • Attest voor uitzonderlijke verplaatsing van de burgers in het Grieks (PDF)
 • Attest voor uitzonderlijke verplaatsing van de burgers in het Grieks (DOCX)
 • Attest voor uitzonderlijke verplaatsing van de burgers in het Grieks met vertaling (DOCX)

3. Handgeschreven attest

Het handgeschreven attest moet onderstaande informatie bevatten:

 1. Voornaam en familienaam
 2. Adres van woonst
 3. Reden van verplaatsing die valt onder de hierboven toegestane categorieën en adres van uw bestemming
 4. Datum, uur, handtekening

 

INFORMATIE BETREFFENDE HET CORONA-VIRUS

Wereldwijd treffen landen maatregelen om het corona – virus in te dammen en de pandemie een halt toe te roepen. Zoveel landen nemen quarantainemaatregelen of sluiten hun grenzen dat geen normale doorgang over grenzen kan gegarandeerd worden. Het risico voor Belgische burgers om geblokkeerd te raken is zo hoog dat alle reizen naar het buitenland worden afgeraden.

Wie zich momenteel op reis bevindt in Griekenland wordt verzocht zich te wenden tot zijn touroperator of luchtvaartmaatschappij om zo snel mogelijk naar België terug te keren, en zich in te schrijven op de website www.travellersonline.diplomatie.be  In geval van nood, kunnen de betrokkenen zich aanmelden bij de Ambassade of zich richten tot de lokale autoriteiten voor assistentie. 

Gezien de preventieve maatregelen van de Belgische en Griekse regeringen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zal de Ambassade van België in Athene enkel in dringende gevallen persoonlijk ontvangen, en dit uitsluitend op afspraak tussen 10.00 uur en 12.00 uur tot nader bericht.

 We blijven telefonisch bereikbaar: (+30) 210 36 17 886 evenals per e-mail: athens@diplobel.fed.be

 

Welkom op onze website!

U bent een Belg die onlangs naar Griekenland of Cyprus is verhuisd en u wenst zich in te schrijven op de Ambassade in Athene ? U reist als toerist door Griekenland of Cyprus en u bent uw identiteitskaart verloren? U dient een visum aan te vragen om naar België te reizen? Dan bent u hier op het goede adres. 

Deze website zal u ook op de hoogte houden van consulaire aangelegenheden die specifiek voor Belgen in het rechtsgebied van Athene gelden, de actualiteit van het buitenlandse beleid van België en andere nuttige info of evenementen.

Biometrisch paspoort: de « Mobile Kit »  

Op deze pagina worden regelmatig de data van de bezoeken met de "Mobile Kit" voor de paspoortaanvragen gepubliceerd.

Informatie over GDPR

Mijn DOSSIER is een toepassing van FOD Binnenlandse zaken waarmee u uw persoonlijke dossier in het Rijksregister kan raadplegen, zie http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/mijn-dossier/.

Opgelet: deze dienst is enkel beschikbaar indien u in het bezit bent van een geactiveerde elektronische identiteitskaart - voor meer informatie, zie https://eid.belgium.be/nl/wat-de-eid.

Nieuws

07 apr

Minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin (MR) gaf deze namiddag opnieuw een dagelijkse update over de situatie van Belgen in het buitenland.

06 apr

De Minister van Buitenlandse Zaken, Philippe Goffin (MR), heeft deze namiddag gecommuniceerd over de dagelijkse evolutie van de situatie van de Belgen in het buitenland.

06 apr

De Minister van Buitenlandse Zaken, Philippe Goffin (MR), heeft deze namiddag gecommuniceerd over de dagelijkse evolutie van de situatie van de Belgen in het buitenland.

04 apr

De Minister van Buitenlandse Zaken, Philippe Goffin (MR), heeft deze namiddag gecommuniceerd over de dagelijkse evolutie van de situatie van de Belgen in het buitenland.

04 apr

Op deze internationale dag voor de bewustmaking betreffende mijnen, bevestigt België zijn niet-aflatende steun voor de strijd tegen antipersoonsmijnen, willekeurige wapens die nu nog steeds te veel slachtoffers over de hele wereld veroorzaken.