Ambassade en Consulaten van België in Griekenland

België in Griekenland en Cyprus

België in Griekenland en Cyprus

 

U bent een Belg die onlangs naar Griekenland of Cyprus is verhuisd en u wenst zich in te schrijven op de Ambassade in Athene ? U reist als toerist door Griekenland of Cyprus en u bent uw identiteitskaart verloren? U dient een visum aan te vragen om naar België te reizen? Dan bent u hier op het goede adres. 

Deze website zal u ook op de hoogte houden van consulaire aangelegenheden die specifiek voor Belgen in het rechtsgebied van Athene  gelden, de actualiteit van het buitenlandse beleid van België en andere nuttige info of evenementen.

Biometrisch paspoort : de « Mobile Kit »  Op deze pagina worden regelmatig de data van de bezoeken met de "Mobile Kit" voor de paspoortaanvragen gepubliceerd.

Mijn DOSSIER is een toepassing van FOD Binnenlandse zaken waarmee u uw persoonlijke dossier in het Rijksregister kan raadplegen, zie http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/mijn-dossier/ .Opgelet: deze dienst is enkel beschikbaar indien u in het bezit bent van een geactiveerde elektronische identiteitskaart - voor meer informatie, zie https://eid.belgium.be/nl/wat-de-eid.

 

Consulaire Missie Mobile Kit Cyprus op 27 maart 2023

Sinds enkele jaren dient men voor de aanvraag van een paspoort in persoon op een Belgische diplomatieke post of in een Belgische gemeente te begeven voor de registratie van de biometrische gegevens (foto, vingerafdrukken en handtekening).

Deze maatregel geldt u nu ook voor de aanvraag van een nieuwe identiteitskaart.

Om de Belgen die verafgelegen wonen  te faciliteren organiseert de ambassade missies met een mobiele kit waarbij op verplaatsing deze registraties uitgevoerd worden.

Er staat een nieuwe  missie naar Cyprus gepland voor de pre-registratie van biometrische gegevens op maandag 27 maart 2023 en is van toepassing voor al diegenen die binnen het jaar hun paspoort dienen te vernieuwen en/of een identiteitskaart wensen aan te vragen. De privacyregels staan niet toe dat gegevens na deze periode worden bewaard.

Als u van deze dienstverlening gebruik wenst te maken, boek dan een afspraak (hieronder vindt u de contactgegevens):

Limassol op 27 maart 2023 tussen 09:30 en 17:00 uur

bij het Ereconsulaat, Arch. Kyprianou Street 21, 3036 Limassol

(tel. +357 25341861 / e-mail: belgianconsulate.limassol@lanitis.com )

Let op: het doel van de afspraak betreft alleen de registratie van biometrische gegevens. Na deze afname dient u rechtstreeks contact op te nemen met de ambassade om het verdere verloop van de paspoortaanvraag te kennen.

Breng het ingevulde pre-registratieformulier (link) en uw huidige paspoort of ander identiteitsbewijs met foto mee naar de afspraak.

Belangrijke opmerking:

Deze pre-registratie maakt het mogelijk om een paspoort aan te vragen en te betalen via bankoverschrijving, binnen 1 jaar na datum van registratie van de biometrie.

Meer informatie over de vereiste documenten voor de paspoortaanvraag vindt u op de website (link)

Aarzel niet om dit bericht aan alle Belgen in Uw omgeving door te geven!

 

Heeft u een reis gepland naar Griekenland of Cyprus?

Lees onderstaande nuttige tips:

1. Reisdocumenten:

Voor Belgen volstaat de Belgische identiteitskaart voor de heen- en terugvlucht.
- Het is belangrijk deze kaart niet te verliezen gedurende het verblijf of het slachtoffer te zijn van diefstal (pickpockets zijn zeer actief in toeristische trekpleisters en op het openbaar vervoer).
- Wees tijdens de lokale verplaatsingen extra waakzaam en hou uw documenten veilig opgeborgen.  

2. Gezondheid:

- Covid-19

Momenteel zijn er geen specifieke inreisvoorwaarden meer mbt PLF formulier of Covid Pass.
Daar er zich nog steeds infecties voordoen, is het ten zeerste aangeraden om mondkapjes te dragen in de luchthaven en tijdens de vlucht.
In Griekenland zijn mondkapjes ook nog verplicht op openbaar vervoer, bootreizen, taxi, apotheken, ziekenhuizen.
In Cyprus is het dragen van een mondkapje verplicht in alle gesloten ruimtes.

- Ziekteverzekering:

De zorg in openbare ziekenhuizen verschillen van de Belgische normen, het is niet ongebruikelijk om bijvoorbeeld naast de basiszorg ook de kosten de dragen voor een privé verpleegkundige.
Voor een duurdere behandeling in privéziekenhuizen dient u naast uw mutualiteit ook gedekt te zijn door een particuliere verzekering.
Zorg dus voor vertrek dat u voldoende gedekt bent voor alle mogelijke noodzakelijke medische zorgen.

3. Veiligheid

Griekenland ligt in een actieve seismische zone. Aardbevingen doen zich regelmatig voor en tijdens de zomermaanden kunnen er ook bosbranden plaatsgrijpen zowel in Gierkenland als in Cyprus.
Om u rechtstreeks te kunnen contacteren en snel bij te staan ingeval van crisissen registreer u op Travellers Online

 

Meer informatie?

Ga naar de website van het reisadvies:

Griekenland 

Cyprus 

 

 

Nieuws

27 mei

Op vrijdag 26 mei heeft een diplomatieke conferentie van 70 staten in Ljubljana (Slovenië) een historisch akkoord goedgekeurd over een nieuw multilateraal verdrag inzake wederzijdse juridische bijstand en uitlevering voor de vervolging van de ernstigste internationale misdrijven voor nationale rechtbanken.

24 mei

Na de zware overstromingen stelde Italië een internationale vraag om noodhulp via het Europese mechanisme voor civiele bescherming (UCPM), dat de respons op natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen op EU-niveau coördineert.

24 mei

Vandaag zal de officiële delegatie de hoofdstad Dakar verlaten om, in Bandia en Diamniadio, onder meer nieuwe investeringen te bekijken van Belgische bedrijven die al geruime tijd in Senegal actief zijn.

23 mei

Van 21 tot 25 mei leidt Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid van België, als vertegenwoordiger van Zijne Majesteit de Koning, een economische missie naar Senegal. Het programma voor maandag en dinsdag vindt plaats in de hoofdstad Dakar, waar een waaier aan B2B-vergaderingen en sectorale workshops, een bezoek aan de haven van Dakar en ontmoetingen met de autoriteiten zijn gepland om nieuwe investerings- en handelsmogelijkheden tussen België en Senegal te verkennen.

21 mei

Van 21 tot 25 mei zal Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid van België, als vertegenwoordiger van Zijne Majesteit de Koning, een economische missie leiden naar de Republiek Senegal.