Juridische bijstand

  1. Laatst bijgewerkt op

Aangehouden worden in het buitenland of geconfronteerd worden met een situatie waarin gerechtelijk ingrijpen noodzakelijk is, betekent vaak het begin van een moeilijke periode. U bevindt zich in een land waar u de douane of de juridische procedures niet kent, waar de rechter uw taal niet spreekt en waar het juridische en gevangenissysteem soms heel anders is. Onze ambassade kan u eventueel bijstaan in het buitenland.

U kunt het feit dat u een buitenlander bent echter niet gebruiken om een gerechtelijke procedure te ontlopen in het land waar u, al dan niet opzettelijk, de wet heeft overtreden. U kunt als buitenlander geen voorkeursbehandeling genieten. De Belgische autoriteiten kunnen niet tussenkomen om u immuniteit te garanderen, beslissingen van lokale autoriteiten nietig te verklaren of in te grijpen in gerechtelijke procedures. Deze grenzen vloeien rechtstreeks voort uit algemeen aanvaarde beginselen van internationaal recht.

Als u besluit een rechtszaak aan te spannen of als u wordt gearresteerd of aangeklaagd, heeft u noodzakelijkerwijs de hulp van een advocaat nodig. De keuze van deze advocaat is van het grootste belang en dient met zorg te worden gemaakt, zeker wanneer u zich in een land bevindt waarvan u de taal en gebruiken niet kent. Deze keuze is aan u; onze ambassades en consulaten kunnen niet voor u beslissen, uw juridisch adviseur zijn of uw zaak voor de rechter bepleiten.

Zoals het geval is in België, is het aan u en uw advocaat om uw verdediging voor te bereiden.

Deze lijsten he bben geen ander doel dan u te helpen bij het maken van uw keuze, ze hebben geen aanbevelingswaarde en pretenderen niet volledig te zijn. U bent uiteraard vrij om de advocaat te kiezen die u het meest geschikt lijkt.

De ervaring leert dat het nuttig is om rekening te houden met de volgende factoren:

  • de ervaring van de betrokken advocaat in soortgelijke zaken als de uwe;
  • zijn reputatie;
  • hun vermogen om zich uit te drukken in een taal die u begrijpt;
  • zijn bereidheid om het bedrag van zijn honorarium vast te stellen voor de duur van het proces, inclusief eventuele beroepsprocedures.

De ambassade of het consulaat kan niet tussenkomen in uw gerechtelijke procedure. De internationaal erkende beginselen van scheiding der machten en niet-inmenging in binnenlandse aangelegenheden verbieden hen elke tussenkomst.